Jämställdhet och mångfald

IF Metall arbetar för att det ska skapas jämställda arbetsplatser för kvinnor och män. Lika villkor skall gälla och arbetsuppgifter fördelas rättvist.

Båda könen skall ges möjlighet att utvecklas i arbetet, där utveckling och ökad kunskap ska leda till en god löneutveckling.
Arbetsmiljön bör också anpassas utifrån att både man och kvinna skall kunna utföra sina arbetsuppgifter utan oro för att skadas på jobbet.

Vi skall ta till vara på människors olika erfarenheter och bakgrunder, det ger oss en insikt att förstå våra olika behov.
Tillsammans skall vi jobba för att alla skall inkluderas och säkerställa att ingen diskrimineras eller inte respekteras oavsett ålder, sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller med annan trosuppfattning.

Jämställdhet och mångfaldsansvarig:
Lena Thornblad
0739 - 021538
lena.thornblad@volvo.com

Översätt den här sidan