Lön 07

Löneform -07 finns på följande områden:

GTT, Penta, Buss, Trucks Lundby, Hällered,
GTO Tuve Kvalité, Underhåll, CA och Pilot plant

Sammanfattning:

Löneutrymmet fastställs på central nivå via förhandling.
Det skall finnas ett tydligt samband mellan arbetsuppgifternas
svårighetsgrad, medarbetarens resultat utifrån satta mål och
individens löneutvecklingen.
Det är chefen som ansvarar för att sätta lön inom sitt område.
Lönerevision avslutas med en avstämning mellan parterna i lokala lönekommittén.