Nyheter

2021-03-26 OBS! Viktig nyhet

Vi har idag tecknat ett tillfälligt avtal med företaget för stoppveckorna 14-16. Avtalet gäller utnyttjande av gula dagar för CBU och Cabtrim. På CBU har vi ingen produktion från 5 april till 22 april. För Cabtrim gäller produktionsstopp från 1 april till 20 april. Klicka på länken för att läsa mer.

Som ni säkert läst i media så har AB Volvo beslutat stänga fabriker. Det beror på brist av halvledare. Verkstadsklubben sitter i förhandlingar med företaget om hur det ska ske rent praktiskt. Vi återkommer så snart vi har ett förhandlingsresultat.

Viktigt att göra rätt.

Nu är det dags för utskiftning av aktier från verksamhetsåret 2016. Arbetade du på Volvo då gäller detta meddelande dig.

Vid den senaste utskiftningen av aktier från Volvo Profit Sharing, blev det fel för en del av våra medlemmar. Aktierna kom inte in på kontot, det dröjde, och sedan fick man ut sin andel i pengar. Därför är det viktigt att det blir rätt denna gången. Kontakta din bank om du inte har en aktiedepå eller ett värdepapperskonto, och be dem skapa det. Se även till att det är aktivt. Det går inte att skifta ut aktier till ett Investeringssparkonto (ISK) eller till en Kapitalförsäkring(KF).

När detta är gjort så gå in på My Benify. Fyll i rätt bank och vilket konto du vill ha aktierna till. De banker som vi vet det blev problem med sist var SWE-bank och Nordea, kontrollera därför en extra gång så att allt blir rätt om du är kund där. På My Benify finns all information du behöver för att allt ska gå rätt till.

Med vänlig hälsning! VVK

Parterna är överens om ett nytt löneavtal - läs mer genom att klicka på texten. 

Efter segdragna förhandlingar kan vi nu presentera ett nytt löneavtal.

  • Lönen ökar med i snitt 850 kr i månaden. 
  • Vi har också lyckats förhandla fram ett engångsbelopp på 20 000 kr. 
  • Inom lön-07 kommer den generella löneökningen att vara 485 kronor i månaden. Läs mer om löneavtalet i nya numret av Ventilen. 

Avtalet för bemanningsbranschen klart.

Avtalet är nu påskrivet för bemanningsbranschen. De bemanningsanställda får nu samma villkor i sitt avtal som vi andra har fått. Precis som det ska vara. Enighet ger styrka. Se länk nedan till LO-s tidning Arbetet.


Försäkringsnyheter inför 2021

Höjda åldersgränser för vissa medlemsförsäkringar

Från den 1 januari 2021 höjs åldersgränsen för hur länge du kan få ersättning från vissa medlemsförsäkringar.
I dag gäller medlemsolycksfallsförsäkringen, som ingår i medlemskapet, som längst till 67 år om man kvarstår i arbete. Den tilläggsförsäkring som man frivilligt kan komplettera med för en högre ersättning gäller dock bara till 65 år. Från årsskiftet ändras dock reglerna: från den 1 januari 2021 höjs åldersgränsen även på tillägget till 67 år.

Även åldersgränsen på sjuk- och efterlevandeförsäkringen höjs från den 1 januari 2021 till 67 år om man fortfarande kvarstår i arbete. Strax innan man fyller 65 år skickar Folksam ut ett brev där man uppmanas att kontakta försäkringsbolaget om man avser att arbeta efter 65 år.


Höjd a-kassa kan göra tilläggsförsäkringen onödig.
Nu när regeringen har beslutat att förlänga den tillfälligt höjda ersättningen från a-kassan kan ersättningen från din inkomstförsäkring minska.

Inom kort kommer därför Folksam att skicka ett brev till alla som valt att teckna tillägg till sin inkomstförsäkring.
I brevet uppmanas du ta kontakta Folksam om du har en lön under 33 000 kronor i månaden. Tanken är att du inte ska betala för en tilläggsförsäkring som du inte har någon nytta av.


Har du en lön under 33 000 kronor i månaden? Hör i så fall av dig till Folksam om du har frågor eller vill avsluta din tilläggsförsäkring.
Volvo Verkstadsklubb kommenterar de senaste turerna kring LAS

IF Metall vill vara med i förhandlingarna om lagförslaget till ny LAS. Svårare än så är det inte egentligen. Det förslag som PTK och Svenskt Näringsliv kommit överens om, kommer att ligga till grund för det förslag som slutligen läggs fram i riksdagen. Så är det. Det är en realitet. Att då sitta vid sidan och inte få vara med när förslaget ska förhandlas och bearbetas är inte bra. Vi har en majoritet i riksdagen som är höger. Det är också en realitet. Och utifrån det måste vi agera och tänka.

IF Metall har en skyldighet att förhandla och påverka även under dessa förhållanden. LAS är i mångt och mycket en symbolfråga, och det är inte så konstigt. Att sätta sig på läktaren när den då förhandlas är inte ett alternativ. Avtalet ska nu stötas och blötas. Vi ser redan nu förändringar som är till vår fördel. Kompetensutvecklig under ett år med 80 procent av lönen är bara det en förändring som verkligen kommer att gynna våra medlemmar. Visstidsanställning under högst ett år är mycket bra. Vi kommer att återkomma med mer information och en grundlig genomgång av förslaget till ny lag. När allt är klart. När det slutliga förslaget ligger på bordet.

Det centrala industriavtalet är klart. Efter hårda förhandlingar har parterna enats om följande:


Avtalsvärdet är 5,4 procent och gäller 29 månader framåt.
Löneökningen som träder in från och med 1 november är 2,7 procent, samtidigt går det in 0,2 procent i delpension samt 0,1 till tjänstepensionsförbättring.
Den 1 april 2022 kommer ytterligare 2,4 procent. Varav 0,2 procent går till tjänstepensionen.
Avtalsförhandlingarna är med detta inte färdiga för oss som är anställda på AB Volvo. Nu väntar förhandlingar på koncernnivå och efter detta lokala löneförhandlingar.
När allt är helt klart återkommer vi med siffror och hur löneförhöjningarna blev för just dig.

Översätt den här sidan