Organisation

Volvo Verkstadsklubb Göteborg ansvarar för medlemmarna på Tuve, Volvo Penta, GTT och andra verksamheter i närområdet,
såsom Hällered och Buss Experiment.
Antal medlemmar pendlar lite upp och ned men är i dagsläget cirka 1 600.

Utöver Verkstadsklubben i Göteborg finns samarbeten med de andra verkstadsklubbarna inom AB Volvo.
Beslut som gäller hela AB Volvo Sverige tas i koncernstyrelsen, som består av 18 ledamöter.

Det är många människor som måste ha bra facklig service. De förtroendevalda kan därför räknas in i olika kategorier. Närmast medlemmen finns kontaktombudet. Kontaktombudet väljs på egna avdelningen och har uppdraget i två år. Efter valet får det nyutnämnda ombudet utbildningar för att lära sig grunderna i fackligt arbete. Det är första instans som man vänder sig till om man har problem eller vill fråga något. Kontaktombudet pratar med närmaste chef om frågan rör avdelningen. Kan man inte lösa frågan på avdelningsnivå så vänder sig kontaktombudet till gruppstyrelsen.

Gruppstyrelserna är uppdelade efter produktionsavsnitt. Exempelvis är gruppstyrelse 30 ansvariga för alla som arbetar med logistik på Tuvefabriken. Gruppstyrelsernas viktigaste ansvar är att bistå kontaktombuden och att se till att företaget efterlever de avtal och lagar som gäller på arbetsplatsen.
Inom varje produktionsavsnitt arbetar de olika förtroendevalda i projekt som företaget sjösatt eller förhandlar med företaget om diverse frågor.
De väljs efter nomineringsmöten som är öppna medlemsmöten.

Sista instans är Verkstadsklubben som ansvarar för att teckna nya avtal med företaget och förhandlar i ett större perspektiv.
Det är hit gruppstyrelsen vänder sig om man inte kommit överens med företaget. Klubbstyrelsen består av 11 personer med olika ansvarsområden tex organisering, förhandlingsansvar, försäkringar eller information. Här finns verkstadsklubbens ordförande som har högsta ansvaret för Verkstadsklubben. Samtliga väljs enligt gällande valordning för klubbstyrelseval.

Detta är en kortfattad och något förenklad bild över hur det fackliga arbetet är organiserat på AB Volvo i Göteborg.
Sammanfattningsvis kan man säga att frågornas väg är kontaktombud/skyddsombud, gruppstyrelse och slutligen verkstadsklubb.

 

Översätt den här sidan