Framtidsfrågor

På AB Volvos arbetsplatser kommer vi de närmaste åren vara en del av teknikskiftet och utvecklingen som sker inom industrin.
För oss som fackförbund kommer vi de närmaste åren diskutera omställningsförmåga och kompetensutveckling kopplat till teknikskiftet för våra medlemmar. Frågor om hur framtidens bemanning påverkas och hur vår arbetsorganisation och arbetsmiljö kommer att se ut kommer också att bli aktuella.


Volvo Verkstadsklubb övervakar området med insikten att våra arbetsplatser kommer att se annorlunda ut i framtiden.

Erik Svensson
Framtidsfrågor/Vice kassör
0739-028605
erik.svensson.11@volvo.com

Översätt den här sidan