Det lönar sig att vara medlem i facket

Inom Volvo Verkstadsklubb, Göteborg finns två olika lönesystem. Tarifflön och Lön 07.
Utöver detta ger kollektivavtalet ett mervärde i form av övertidsersättningar, OB-ersättningar m.m.

Översätt den här sidan