Nyhetsarkiv

Som ni säkert läst i media så har AB Volvo beslutat stänga fabriker. Det beror på brist av halvledare. Verkstadsklubben sitter i förhandlingar med företaget om hur det ska ske rent praktiskt. Vi återkommer så snart vi har ett förhandlingsresultat.

Parterna är övernes om ett nytt löneavtal - läs mer genom att klicka på texten. 

Efter segdragna förhandlingar kan vi nu presentera ett nytt löneavtal.

  • Lönen ökar med i snitt 850 kr i månaden. 
  • Vi har också lyckats förhandla fram ett engångsbelopp på 20 000 kr. 
  • Inom lön-07 kommer den generella löneökningen att vara 485 kronor i månaden. Läs mer om löneavtalet i nya numret av Ventilen. 

Koncernförhandlingarna om våra löner.

Förhandlingarna om vårt koncernlöneavtal hur ännu inte återupptagits. Vad innebär det? Vi väntar fortfarande på en tid så våra löneavtalsförhandlingar kan starta igen. Som vi skrivit tidigare sköts förhandlingarna på koncernnivå upp till efter jul och nyårshelgen. Vi stod helt enkelt lite för långt ifrån varandra. Mycket viktigt att notera är att inga pengar förloras eller försvinner. Man kommer att få sitt lönelyft retroaktivt från den förste november, när vi är överens om det nya koncernavtalet. Vi kommer givetvis att gå ut direkt med information när det nya avtalet undertecknats.

Volvo Verkstadsklubb Göteborg

2021-01-11

Avtalet för bemanningsbranschen klart.

Avtalet är nu påskrivet för bemanningsbranschen. De bemanningsanställda får nu samma villkor i sitt avtal som vi andra har fått. Precis som det ska vara. Enighet ger styrka. Se länk nedan till LO-s tidning Arbetet.

Koncernförhandlingarna ajournerade.

Det första avtalet på IF Metalls förhandlingsområde är, som vi skrivit tidigare, klart och det gäller Teknikavtalet. Ett totalt avtalsvärde på 5,4 procent över 29 månader är innehållet i avtalet som IF Metall och övriga facken inom industrin nådde fram till efter förhandlingar. Det är nu den grund vi står på när vi går vidare.

Det som händer just nu är vi förhandlar på koncernnivå inom AB Volvo i Sverige, där samtliga verkstadsklubbar i Sverige är representerade. Efter att vi har lämnat över våra avtalskrav för en månad sedan har vi även träffat företagets reprentanter.

I nuläget har vi inte något avtal på Sverigenivå och detta beror på att vi står lite för långt ifrån varandra. Vi har därför uppehåll i förhandlingarna (ajournerade). Detta innebär att innan jul- och nyårshelgerna kommer inga nya träffar ske och inget avtal skrivas på.

Det vi hoppas på är att så snart som möjligt ha ett avtal på Sverigenivå så vi kan komma igång med förhandlingarna på lokal nivå.

Viktigt att notera är att det lönelyft vi kommer överens om kommer att gälla retroaktivt from den 1 november 2020.

Försäkringsnyheter inför 2021

Höjda åldersgränser för vissa medlemsförsäkringar

Från den 1 januari 2021 höjs åldersgränsen för hur länge du kan få ersättning från vissa medlemsförsäkringar.
I dag gäller medlemsolycksfallsförsäkringen, som ingår i medlemskapet, som längst till 67 år om man kvarstår i arbete. Den tilläggsförsäkring som man frivilligt kan komplettera med för en högre ersättning gäller dock bara till 65 år. Från årsskiftet ändras dock reglerna: från den 1 januari 2021 höjs åldersgränsen även på tillägget till 67 år.

Även åldersgränsen på sjuk- och efterlevandeförsäkringen höjs från den 1 januari 2021 till 67 år om man fortfarande kvarstår i arbete. Strax innan man fyller 65 år skickar Folksam ut ett brev där man uppmanas att kontakta försäkringsbolaget om man avser att arbeta efter 65 år.

Höjd a-kassa kan göra tilläggsförsäkringen onödig.
Nu när regeringen har beslutat att förlänga den tillfälligt höjda ersättningen från a-kassan kan ersättningen från din inkomstförsäkring minska.

Inom kort kommer därför Folksam att skicka ett brev till alla som valt att teckna tillägg till sin inkomstförsäkring.
I brevet uppmanas du ta kontakta Folksam om du har en lön under 33 000 kronor i månaden. Tanken är att du inte ska betala för en tilläggsförsäkring som du inte har någon nytta av.


Har du en lön under 33 000 kronor i månaden? Hör i så fall av dig till Folksam om du har frågor eller vill avsluta din tilläggsförsäkring.
Konflikt utlyst inom bemanningbranschen.


IF Metall och de övriga LO-förbunden har sagt upp bemanningsavtalet och varslat om konflikt. Vad innebär det? Bakgrunden är att de bemanningsanställda givetvis ska ha samma villkor som de andra avtalsområdena. Det ska inte vara billigare att ta in bemanningsanställda.
Utförligare om detta står att läsa på IF Metalls hemsida. Vad händer nu då? I första läget läggs en nyanställningsblockad och övertids/mertidsblockad mot alla bemanningsbolag som är anslutna till Almega Kompetensföretagen.

Detta gäller från och med den 18 december klockan 06.00. Efter detta får inte bemanningsföretagen göra några nyanställningar. Inte heller får det arbetas övertid eller mertid. Nästa datum är den 7 januari 2021 klockan 06.00. Då kommer 1000 stycken bemanningsanställda på sammanlagt 8 arbetsplatser att tas ut i strejk. Volvo personvagnar AB i Olofström, ICA:s lager i Helsingborg och Göteborgs Hamn APM Terminals Gothenburg finns med bland de arbetsplatser där det lagts varsel om strejk.

Volvo Verkstadsklubb kommenterar de senaste turerna kring LAS

IF Metall vill vara med i förhandlingarna om lagförslaget till ny LAS. Svårare än så är det inte egentligen. Det förslag som PTK och Svenskt Näringsliv kommit överens om, kommer att ligga till grund för det förslag som slutligen läggs fram i riksdagen. Så är det. Det är en realitet. Att då sitta vid sidan och inte få vara med när förslaget ska förhandlas och bearbetas är inte bra. Vi har en majoritet i riksdagen som är höger. Det är också en realitet. Och utifrån det måste vi agera och tänka.

IF Metall har en skyldighet att förhandla och påverka även under dessa förhållanden. LAS är i mångt och mycket en symbolfråga, och det är inte så konstigt. Att sätta sig på läktaren när den då förhandlas är inte ett alternativ. Avtalet ska nu stötas och blötas. Vi ser redan nu förändringar som är till vår fördel. Kompetensutvecklig under ett år med 80 procent av lönen är bara det en förändring som verkligen kommer att gynna våra medlemmar. Visstidsanställning under högst ett år är mycket bra. Vi kommer att återkomma med mer information och en grundlig genomgång av förslaget till ny lag. När allt är klart. När det slutliga förslaget ligger på bordet.

Höstens konstutlottning genomfördes igår, måndag den 30 november.

Martin Olsson, föreståndare på Stenebygården, genomförde lottdragningen. Dragningen kontrollerades av Ulf Albinsson, ledamot i Volvo Verkstadsklubb. Ingen av dessa är medlemmar i konstföreningen. Samtliga vinnare meddelas via mail när de kan komma och hämta sina tavlor. Detta på grund av rådande omständigheter. Vi vill gärna att man kommer en och en.

Tuve information om Covid 19 från Verkstadsklubben.

Då frågor kommit om vad som gjorts och vad som görs när det gäller att förhindra smittspridning i fabriken, gör vi nu en resumé för att förklara och informera. Klicka på texten för att läsa vidare.

Nu är det snart dags för höstens konstutlottning.


Vi har i samarbete med Backlunds Galleri tagit fram ett urval som vi tror kan passa konstföreningens medlemmar. Tolv tavlor och en skulptur lottas ut den 30 november. I vanliga fall brukar vi ha möte och fika ihop på utlottningsdagen. På grund av pandemin ställer vi in det. Några i styrelsen och två oberoende kontrollanter kommer att hålla i lotteriet. Tavlorna finns upphängda hos Verkstadsklubben på Stenebygården. Här kan medlemmar prioritera vilket konstverk de helst vill vinna. Verken finns även att beskåda på hemsidan. Klicka på texten för att komma till galleriet.

Minskning av kvällens arbetstid för att minska smittrisken.


Verkstadsklubben har kommit överens med företaget om att minska arbetstiden för kvällsskiftet. Detta för att minska kontakterna vid skiftövergångar. Kvällens arbetstid förkortas med 18 min det vill säga tre perioder. Detta utan att lönen minskar. Hälften av tiden belastar gula dagar-systemet, den andra hälften bekostas av företaget. Överenskommelsen löper tillsvidare med en veckas uppsägningstid. Obeservera att detta inte är permanent utan är avhängigt pandemin och dess effekter.

Klubbstyrelsen förlänger gruppstyrelsernas mandatperiod.

Volvo Verkstadsklubb har beslutat att prolongera gruppstyrelserna tillsvidare. Klubbstyrelsen har under året arbetat med förslag till ändringar av vår gruppstyrelseorganisation. Vi har hela tiden varit transparenta och låtit de olika gruppstyrelserna ta del av utredningen och de har kunnat lämna synpunkter och komma med förslag. Vi har dock ingen färdig organisation klar att presentera ännu. Pandemin har försenat diskussionen och det här är ett arbete som måste få ta tid, så att det blir riktigt bra. Det är därför vi förlänger (prolongerar) styrelsernas mandat över verksamhetsåret. Det betyder att inga nomineringsmöten kommer att hållas, bara årsmöten, vilka blir avslutet på innevarande verksamhetsår 2020. Detta gäller tills vidare och ett beslut om hur framtida organisation ska se ut kommer troligtvis nästa år.

Det centrala industriavtalet är klart. Efter hårda förhandlingar har parterna enats om följande:


Avtalsvärdet är 5,4 procent och gäller 29 månader framåt.
Löneökningen som träder in från och med 1 november är 2,7 procent, samtidigt går det in 0,2 procent i delpension samt 0,1 till tjänstepensionsförbättring.
Den 1 april 2022 kommer ytterligare 2,4 procent. Varav 0,2 procent går till tjänstepensionen.
Avtalsförhandlingarna är med detta inte färdiga för oss som är anställda på AB Volvo. Nu väntar förhandlingar på koncernnivå och efter detta lokala löneförhandlingar.
När allt är helt klart återkommer vi med siffror och hur löneförhöjningarna blev för just dig.

Hjärtligt välkommen till Volvo Verkstadsklubbs hemsida!

Äntligen kan vi lansera vår hemsida. Detta är den allra första nyheten som läggs in här. Nu börjar vi.
Vi har under arbetet med hemsidan lagt fokus på tre saker.

  • Hemsidan ska i första hand leverera färska nyheter till dig som är medlem i VVK. Så fort någon matnyttig information eller aktuell nyhet kommer till oss ska den vidare till dig.
  • Den ska vara mobilanpassad, du ska lätt kunna läsa nyheter från oss på din smartphone.
  • Slutligen ska du ska lätt kunna hitta information om det viktigaste och du ska lätt kunna se vem du kan kontakta om du behöver hjälp. Vi tycker att vi lyckats med dessa tre målsättningar.


Frågan är vad du tycker? Lämna gärna feedback till oss.

Avtalsförhandlingarna.


IF Metall har samma krav som i våras. Våra löner ska upp tre procent. Pratet från arbetsgivarna att det inte finns utrymme för några löneökningar hör vi varje gång. Det är inget nytt. Industrin är igång igen, det är bara att titta på vårt eget företag. Löneförhandlingarna är i full gång, och har så varit sedan den första oktober. Nytt nu är att de medlare, OPO, som brukar komma in i slutet av förhandlingarna, är med från början. Vad man är överens om redan är att båda parter gärna ser ett avtal på 29 månader. Då är det dock mycket som måste klaffa. Vi kräver balanserade löneökningar, pengar till vår deltidspension och låglönesatsningar på de områden som krävt detta. Dessutom vill vi inte ha några försämringar i gällande avtal. Det första lönebudet på 4,5 procent förkastade vi. Det var alldeles för dåligt. Den här sista veckan i oktober är det högtryck, då kallas våra delegater in för att diskutera det sista förslagen. Avtalet ska vara klart den 31 oktober, så det är bråda dagar för våra förhandlare. Vi återkommer så fort vi har mer information.

Orealistiska krav från arbetsgivarna.

Så här i avtalstider kan det vara värt att påminna oss vad företagarna kräver av oss.

  • De vill minska löneökningarna och dessutom bestämma mer hur pengarna ska fördelas.
  • Semestern, denna viktiga tid för att ladda upp på, vill de kunna lägga ut i maj och september.
  • De vill kunna lägga ut 100 timmar beordrad övertid i månaden istället för 50 som det är nu.
  • Och dessutom kunna förlänga arbetsdagen sju timmar om det passar dem.

Exakt så här och kanske värre hade det kunnat bli. Det enda som stoppar detta är en stark fackförening med hög anslutningsgrad.
Glöm inte det om någon frågar vad facket är bra för..

Översätt den här sidan