OB- och övertidsersättningar

I tabellen finns OB- och övertidsersättningar som gäller för AB Volvo, Göteborg. Ersättningarna gäller från och med 2020-11-01.

Översätt den här sidan