Dagens datum: 2024-05-25

Följ oss på:

Sök
Stäng denna sökruta.
  • Hem
  • >
  • Organisation

Organisation

Volvo Verkstadsklubb Göteborg ansvarar för medlemmarna på Tuve, Volvo Penta, GTT, Buss, Trucks och andra verksamheter i närområdet, såsom Hällered och Krossholmen.
Antal medlemmar pendlar lite upp och ned men är i dagsläget cirka 2400 medlemmar i Verkstadsklubbens områden.

Utöver Verkstadsklubben i Göteborg finns samarbeten med de andra verkstadsklubbarna inom AB Volvo.
Beslut som gäller hela AB Volvo Sverige tas i koncernstyrelsen, som består av 18 ledamöter.

Det är många människor som måste ha bra facklig service. De förtroendevalda kan därför räknas in i olika kategorier. Närmast medlemmen finns kontaktombudet. Kontaktombudet väljs på egna avdelningen och har uppdraget i två år. Efter valet får det nyutnämnda ombudet utbildningar för att lära sig grunderna i fackligt arbete. Det är första instans som man vänder sig till om man har problem eller vill fråga något. Kontaktombudet förhandlar med närmaste chef om frågan rör avdelningen. Kan man inte lösa frågan på avdelningsnivå så lyfter kontaktombudet till frågan till gruppstyrelsen.

Varje avdelning har också att Skyddsombud som jobbar med arbetsmiljöfrågor och förändringsarbete på respektive avdelning. Dessa väljs på tre år och får också gå ett flertal utbildningar för att kunna jobba med allt ifrån rehabiliteringar, ergonomi och olika projekt. Dessa jobbar tillsammans med våra SSO sammankallande Skyddsombud.

Gruppstyrelserna är uppdelade efter produktionsavsnitt. Exempelvis är gruppstyrelse 1 ansvariga för alla som arbetar med logistik på Tuvefabriken. Gruppstyrelsernas viktigaste ansvar är att bistå kontaktombuden och att se till att företaget efterlever de avtal och lagar som gäller på arbetsplatsen.
De väljs efter nomineringsmöten som är öppna medlemsmöten.

Sista instans är Verkstadsklubben som ansvarar för att teckna nya avtal med företaget och förhandlar i ett större perspektiv.
Det är hit gruppstyrelsen vänder sig om man inte kommit överens med företaget. Klubbstyrelsen består av 11 personer med olika ansvarsområden tex organisering, förhandlingar, Arbetsmiljö,försäkringar eller information. Här finns verkstadsklubbens ordförande som har högsta ansvaret för Verkstadsklubben. Samtliga väljs enligt gällande valordning för klubbstyrelseval.

Detta är en kortfattad och något förenklad bild över hur det fackliga arbetet är organiserat på AB Volvo i Göteborg.
Sammanfattningsvis kan man säga att frågornas väg är kontaktombud/skyddsombud, gruppstyrelse och slutligen verkstadsklubb.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå