Dagens datum: 2024-05-25

Följ oss på:

Sök
Stäng denna sökruta.

Jämställdhet och mångfald

IF Metall arbetar för att det ska skapas jämställda arbetsplatser för kvinnor och män. Lika villkor skall gälla och arbetsuppgifter fördelas rättvist.

Oavsett kön skall det ges möjlighet att utvecklas i arbetet, ökad kunskap leder till ett innehållsrikt arbetsliv och en god löneutveckling.
Arbetsmiljön bör också anpassas utifrån att både kvinnor och män skall kunna utföra sina arbetsuppgifter utan oro för att skadas på jobbet.

Vi skall ta till vara på människors olika erfarenheter och bakgrunder, det ger oss en insikt att förstå våra olika behov.
Tillsammans skall vi arbeta för att alla skall inkluderas och säkerställa att ingen diskrimineras eller inte respekteras oavsett ålder, sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller med annan trosuppfattning.

Emma Martinsson

Jämställdhet och mångfaldsansvarig

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå