Dagens datum: 2024-05-25

Följ oss på:

Sök
Stäng denna sökruta.

Representantskap

Efter årsmötet kommer Verkstadsklubben att införa ett representantskap

Vid den senaste kongressen som IF Metall hade och som gick av stapeln i Göteborg så fattades det många kloka beslut. Ett av dessa var att man bör inrätta ett representantskap om det finns fler än 1500 medlemmar inom en Verkstadsklubb. I Volvo Verkstadsklubb så är vi idag ca 2400 medlemmar.

Är det 2500 medlemmar eller fler i en klubb så skall man enligt IF Metalls stadgar inrätta ett Repskap och vi ligger strax under detta. Allt detta är reglerat i våra stadgar.

Så vad har hänt hittills? Vi har gjort en ansökan till Förbundet under hösten som blivit godkänd och till våren har vi vårt första Repskap i Verkstadsklubben.

Varför görs då detta? För att främja demokratin i vår förening så inrättas Repskapet och beroende på storlek på respektive Gruppstyrelse så kommer det väljas in ledamöter och ersättare till Repskapet, det blir också bättre representation och demokrati när Verkstadsklubben fattar beslut då Repskapet blir det högst beslutande organet i klubben, det finns också många olika verksamheter inom Göteborg med omnejd som blir bättre representerade och kan påverka Verkstadsklubbens arbete och beslut.

Gruppstyrelserna kommer i dagarna hålla sina nomineringsmöten och där kommer det nomineras in representanter till Repskapet. Det kommer också kallelser till Gruppstyrelsernas årsmöten. I samband med förändringarna så kommer Gruppstyrelserna hålla medlemsmöten kontinuerligt både på våren och hösten utöver nominerings och årsmöten.

Under året så har en styrelseledamot lämnat klubben och i samband med denna förändring och organisationsförändringen så kommer Valberedningen att nominera in till ett fyllnadsval och två nya ersättare till Verkstadsklubben och dessa kommer väljas på årsmötet.

Verkstadsklubbens nomineringsmöte hålls den 13 januari 10.00- 11.30 i Gymnastiksalen vid Stenebygården.

Årsmötet hålls den 3 februari 10.00-11.30 även detta möte hålls i gymnastiksalen vid Stenebygården.

Dela inlägget

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå